W.A. Wexels

1797-1866. Præst ved Vor Frelsers Kirke i Oslo.

Salmer af W.A. Wexels »