Willy Egmose

Willy Egmose

Født 1944. Dansk organist, komponist og jazzmusiker.

 

Efter at have taget Kirkemusikalsk Diplomeksamen har Willy Egmose i mere end en menneskealder - fra 1968 til 2014 - været organist ved Skjern Kirke. Sideløbende har han dyrket jazzmusikken, blandt andet i Willy Egmose Trio.

 

Han har kombineret sine to musikalske løbebaner i den lange række af melodier, som han gennem de seneste fire årtier har komponeret til nye (og ældre) salmetekster. WE har således været banebrydende inden for brugen af den såkaldt rytmiske musik i kirken og grundlagt en tradition, som flere yngre komponister har været med til at videreføre.

Salmer med melodier komponeret af Willy Egmose »