Gud bor i et lys, som ingen kan nå

Tekst: Margareta Melin 1968
Melodi: Lars Åke Lundberg 1970

Den 2. februar er det kyndelmisse, som jo betyder ”kandelaber messe” eller ”lysgudstjeneste”. I den katolske kirke kaldes dagen også for Marias renselsesfest, fordi den 2. februar er den 40. dag efter Jesu fødselsdag. Det er også stadig dagen, hvor man indvier de stearinlys, som bruges i kirken.

Kyndelmisse er i dansk tradition blevet en markering af, at vi nu er nået halvvejs igennem vinteren og er på vej mod foråret. Derfor er kyndelmisse fra gammel tid den kolde vinterdag, hvor ”kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård” (fra ”Det er hvidt herude” af St. St. Blicher)

Til en børnegudstjeneste omkring kyndelmisse er det oplagt at fejre, at lyset er kommet for at bringe håb i mørket, snarere end at fejre Marias renselse, som nok kan være svær at forklare for børnene. Månedens salme ”Gud bor i et lys, som ingen kan nå” LINK af Margareta Melin kan fint bruges til sådan en gudstjeneste for børn. Salmen blev kendt ved udgivelsen af ”Salmer og kirkeviser” i 1984, men er nok ikke så udbredt, som den fortjener. Det er en fin salme på to vers, hvor det første vers består af en omtale af Gud, der bor i lyset (1. Johs. 1,5), og som er helt ufattelig for mennesker, men som selv er trådt frem som et menneske i vores verden, da han lader sig føde som barnet i Betlehem, for at vi skal lære ham at kende. Det andet vers er formet som et Gloria, hvor den syngende henvender sig til Gud med ordene: Ære være dig, o Gud, som er stor. Den store Gud bliver den lille, da han bliver et menneskebarn og menneskenes bror. Den avancerede forestilling om inkarnationen (Johs. 1,14), er nok for svær for de yngste. Men de større børn kan godt forbinde lysets tiltagende magt med efterklangen af englesangen julenat om Guds Søn. Lars Åke Lundbergs melodi er bygget op om to gentagede sekvenser og er derfor hurtig at lære.

Et par andre salmer der ville egne sig til kyndelmissegudstjeneste for børn er første vers af ”Her kommer Jesus dine små”  (oplys enhver i sjæl og sind) samt første vers af ”Du som har tændt millioner af stjerner” med ordene ”Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro”, ligesom det tredje vers af ”Lysets engel går med glans” ville egne sig fint til denne gudstjeneste.  Der findes på Salmedatabasen en video med nogle enkle fagter til denne sang, som både illustrerer engel, jord, himmelglans, strålekåbe og omfavnelse. Det er tilgængeligt og konkret, og børnene kan være med. Jeg synes det ville være oplagt at slutte gudstjenesten af med det næstsidste vers af ”Morgenstund af guld i mund”  med det fine udtryk ”Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små”.