Josef og Maria

For de lidt større børn – måske et børnekor eller konfirmander – kan man præsentere søskendeparret Præstholms ”Josef og Maria” som ny julesalme.

Salmen er i bevægelse både i tekst og melodi. Vi begynder i det nære, hvor Maria og Josef står bøjet over krybben. De blinker over lykken, det lille barn, som med tiden skal vokse sig stor og større og vokse sig ind i hele verden. Dernæst bevæger vi os ud på marken, hvor hyrderne får besked fra englene om at bevæge sig ind mod stalden. Og til sidst bevæger vi os helt frem til i dag, hvor englen kalder på os, ligesom på hyrderne, og siger, at glæden og lyset ikke kun var engang – det er også lige her og nu!

Salmen zoomer ind på julebegivenheden og zoomer ud på os, for hvem begivenheden stadigvæk har noget at fortælle. Måske prædiken kunne bygges op om denne pointe før eller efter salmen.

Melodien bevæger sig sammen med teksten. Der er vers og omkvæd – omkvædet, som hjælper på vej til at lære salmen at kende. Verset står i C-dur og moduleres til E-dur i omkvædet, som i sig selv er en overraskende bevægelse. Men måske kan det være med til at understøtte pointen om det nære og det, der var engang, som pludselig vokser ind og ud og over grænser og helt frem til i dag.
/Simon Emil Kofoed