I disse år skrives der nye salmetekster og -melodier som sjældent før. Tekst og melodi indgår i en symbiose, der er afgørende for, om salmen slår an. Eller ender i glemsel. I den forbindelse synes jeg, opmærksomheden skal rettes mod salmernes indhold. Ikke deres alder. Men for nogle er alderen...

Det er ikke, fordi jeg ikke ser den, naturens farvepragt og årstidernes skiften. Jeg bor midt i det vestfynske skønne landskab med udsigt til Kattegat og Lillebælt, har skoven og marken lige uden for mit hus, og min kone får mig jævnligt med ud at gå tur. Det stornyder jeg. Men mærkelig nok præger...

Vi nærmer os den tid, hvor der holdes høstgudstjeneste landet over. Høstgudstjeneste er en særlig begivenhed, som mange finder dybt meningsfuld, men som andre synes smager rigeligt af nostalgi –  ja, som måske har overlevet sig selv i vores teknologiske tidsalder? De sidste vil måske mene...

Skal denne klumme handle om fåreavl? Nej! Men jeg vil alligevel gerne fortælle dig om et af vore fembenede lam. Fembenede lam er meget sjældne. Og udtrykket ”fembenet lam” kan bruges om noget, der er meget sjældent. Særlige fuglekendere – ornitologer – kan gribes af jagten på sjældne fugle. Og...

Salmedatabasen er et praktisk værktøj til alle, der interesserer sig for salmer. Den kan bruges, hvis man skal finde salmer til søndagens gudstjeneste eller salmer med et særligt tema. Men Salmedatabasen indeholder også en lang række artikler, hvor man kan læse om salmer, melodier...

Bryllupssæsonen står for døren. Snart skal vi synge de klassiske vielsessalmer fra salmebogen: Det er så yndigt, I blev skabt som mand og kvinde, Jeg ved en blomst så favr og fin. Men måske skal vi også synge nogle af de nye vielsessalmer fra 100 salmer og Kirkesangbogen. En af de nye...

Gud, giv mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan forandre, mod til at forandre det, jeg faktisk kan forandre, og visdom til at se forskellen. Sådan lyder en dansk version af den bøn, som kaldes Sindsrobønnen. Den stammer fra den amerikanske teolog Reinholdt Niebuhr (1892-1971) og er bl.a....

Pinsen er Helligåndens fest. Men hvad skal vi forstå ved Guds ånd? Det første sted i Bibelen, der nævner Guds ånd, er skabelsesberetningen. Her hedder det: ”Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene”(1 Mos 1,2). Men går man ned i fodnoten til...

Hans Anker Jørgensens fremragende vielsessalme ‘Hvad er det, du min kære‘ blev oprindelig udgivet i ‘Kærlighedens søn’ fra 1999. Den er således ikke helt ny, og den har rødder, der rækker endnu længere tilbage, idet den er en videredigtning af sangen ‘Hvad er det, min Marie’, som...

Hvad er opstandelsen? Ofte, når vi taler om opstandelse, taler vi om Jesu opstandelse fra de døde for to tusind år siden. Vi ser måske for os, hvordan opstandelsen fandt sted den påskemorgen i haven i, hvor kvinderne gik ud for at salve den døde Jesus men fandt graven tom, og hvor Jesus kort efter...

Ingemanns Igennem nat og trængsel (DDS 381) bliver sjældent brugt, men den er værd at hente ind i fastetiden. Det er en pilgrimssalme. Pilgrimsmotivet har en stærk tradition i kristendommens historie, men har i mere end 100 år haft dårlig presse i dansk teologi. Man har regnet motivet for...

“Du bestemmer selv, hvornår det skal gøre ondt”, siger den norske forfatter Per Petterson i romanen ‘Ud og stjæle heste’. En fin bog om en mand som på sine ældre dage har valgt at bo alene i et lille hus langt ude i skoven. Her genoplever han alle følelser og begivenheder...

Som året går, skal vore sind nu vandre gennem vinter ind. Som træet nu står tomt og bart skal vi dets tanke skue klart: Hvordan det stod på bitte fod, men dybt i jorden fæsted rod og voksed til en kæmpe-eg, ud i hvis grene livet steg. Digteren Ole Sarvig begynder sin salme om årets...

Så blev det advent og snart jul – og dermed den tid af året, hvor kirkeåret i ganske særlig grad er sammenfaldende med den folkelige årstid. Vi tænder lys i adventskransen – vi følger med i julekalenderen (som retteligen burde hedde adventskalender, fordi den slutter, når julen begynder) – vi går...

Mads Djernes har i sin fine decemberklumme her på siden peget på en lang række af de traditionelle adventssalmer og et par håndfulde af de nyere. Jeg vil i denne klumme anbefale to af de endnu nyere adventssalmer: Dem der først nu står overfor at skulle synges ind. Eller ikke at blive det – vi får...

Bag overskriften ligger der en anbefaling, der har rod i såvel praktiske erfaringer som pædagogiske overvejelser. Den kræver på forhånd, at man kan blive enige kolleger imellem samt at man er villig til at reservere en plads på salmenummertavlen – men i øvrigt har det for mig at se kun fordele for...

Vi nærmer os årets største højtid, og et væld af fantastiske salmer står i kø for at blive sunget. Det er således ikke svært at vælge salmer i denne tid men svært at vælge dem fra. Udover alle de gode, gamle og indsungne salmer vil jeg i det følgende pege på en række nyere salmer, som kan supplere...

Salmebogen bugner ikke med Mariasalmer, og i de tre bebudelsessalmer, der er at vælge mellem (DDS 71-73), spiller Maria i de to en beskeden birolle, idet opmærksomheden hurtigt vendes mod Faderen, Sønnen og frelseshistorien. Det beskedne fokus på Maria i Salmebogen, selv på Maria bebudelsesdag...

Det er mørkt, og foråret synes langt forude. Men vi ved, at det kommer, og mens vi venter, er der heldigvis en række smukke salmer, som kan oplyse vores gudstjenester og vores liv. I Den Danske Salmebog fylder vinteren forbløffende lidt, i hvert fald den del af vinteren der ligger efter nytår. Vi...

Også til denne årstid og måned findes der mange smukke sange og salmer, både gamle og de nye. Jeg vil i det følgende nævnte et par stykker: Nogle af os kan slet ikke vente med at synge ’Skyerne gråne’, og selvom det er nærliggende at betragte det som en adventssalme, så er det faktisk ikke...

Luther var særdeles optaget af, at der blev sunget nye salmer, så menigheden kunne medforkynde på deres eget modersmål. Han opfordrede andre til at skrive, både præster og digtere, men med vanlig energi (og utålmodighed) gik han også selv i gang, selvom han selv syntes, at han kun var en ret...

I skrivende stund er der gået ganske få dage af september, men de har alle begunstiget os med det skønneste sensommervejr. Og vi håber vel alle på, at det bliver ved i en tid endnu – også fordi vi gennem den seneste snes år har været vant til næsten sommerlige septembermåneder. Vejrmæssigt er der...

Høsten er efterhånden spredt ud over både juli, august og september, så vi kan over en længere periode glæde os over at synge de elskede gamle høstsalmer. Men vi kan også indføre en ny eller to. Høstsalmerne er repræsenteret i Salmebogen med mægtige salmer som ‘Du gav mig, o Herre, en lod af din...

I ‘100 salmer’ fylder årstidssalmerne en del (med 13 af 100 salmer), og de fleste af disse er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, der evner at koble årstid, sansning og evangelium på forbilledlig vis. I salmen ‘Når æbletræets hvide gren’ nævnes både de hvide blomster på...

Denne klumme er oprindeligt publiceret i maj 2017, men temaet er tilbagevendende, så vi har valgt at publicere den hvert år i maj, idet vi dog også peger på de to salmeforslag til konfirmationen af Holger Lissner og Morten Skovsted, som du finder her. “Hvad synger I til...

Vi nærmer os årets største højtid, og et væld af fantastiske salmer står i kø for at blive sunget. Det er således ikke svært at vælge salmer i denne tid men svært at vælge dem fra. Udover alle de gode, gamle og indsungne salmer vil jeg i det følgende pege på en række nyere salmer, som kan supplere...

Sognepræst og biskop Johannes Johansen tilhører de ældste af den generation af salmedigtere, der begyndte at få udgivet sine salmer i 1970’erne – og han skrev salmer indtil et stykke ind i det nye årtusind. Han var den dengang endnu levende salmedigter, der bidrog med flest salmer i...

På denne side vil der inden længe foreligge en række salmevalgsforslag. Det er endnu i planlægningsfasen præcist hvordan det skal foregå og se ud, men det vil i alle fald gælde, at der med tiden vil være forslag til hver søn- og helligdag. Tanken er, at der vil være en række salmevalg, hvor en i...