Bag overskriften ligger der en anbefaling, der har rod i såvel praktiske erfaringer som pædagogiske overvejelser. Den kræver på forhånd, at man kan blive enige kolleger imellem samt at man er villig til at reservere en plads på salmenummertavlen – men i øvrigt har det for mig at se kun fordele for...

Vi nærmer os årets største højtid, og et væld af fantastiske salmer står i kø for at blive sunget. Det er således ikke svært at vælge salmer i denne tid men svært at vælge dem fra. Udover alle de gode, gamle og indsungne salmer vil jeg i det følgende pege på en række nyere salmer, som kan supplere...

Om et par uger er det Maria bebudelsesdag (søndag d. 18. marts), og det vil afspejle sig tydeligt i gudstjenestens bibelske læsninger og formodentlig også i salmevalget. Det er nu ikke fordi Salmebogen bugner med Mariasalmer, og i de tre bebudelsessalmer, der er at vælge mellem (DDS 71-73)...

Det er mørkt, og foråret synes langt forude. Men vi ved, at det kommer, og mens vi venter, er der heldigvis en række smukke salmer, som kan oplyse vores gudstjenester og vores liv. I Den Danske Salmebog fylder vinteren forbløffende lidt, i hvert fald den del af vinteren der ligger efter nytår. Vi...

Så blev det advent og snart jul – og dermed den tid af året, hvor kirkeåret i ganske særlig grad er sammenfaldende med den folkelige årstid. Vi tænder lys i adventskransen – vi følger med i julekalenderen (som retteligen burde hedde adventskalender, fordi den slutter, når julen begynder) – vi går...

Også til denne årstid og måned findes der mange smukke sange og salmer, både gamle og de nye. Jeg vil i det følgende nævnte et par stykker: Nogle af os kan slet ikke vente med at synge ’Skyerne gråne’, og selvom det er nærliggende at betragte det som en adventssalme, så er det faktisk ikke...

Luther var særdeles optaget af, at der blev sunget nye salmer, så menigheden kunne medforkynde på deres eget modersmål. Han opfordrede andre til at skrive, både præster og digtere, men med vanlig energi (og utålmodighed) gik han også selv i gang, selvom han selv syntes, at han kun var en ret...

I skrivende stund er der gået ganske få dage af september, men de har alle begunstiget os med det skønneste sensommervejr. Og vi håber vel alle på, at det bliver ved i en tid endnu – også fordi vi gennem den seneste snes år har været vant til næsten sommerlige septembermåneder. Vejrmæssigt er der...

Hvis vejret kan arte sig, er det snart høsttid. Derfor kan vi i den næste måneds tid glæde os over at synge de elskede gamle høstsalmer. Men vi kan også indføre en ny eller to. Høstsalmerne er repræsenteret i Salmebogen med mægtige salmer som ‘Du gav mig, o Herre, en lod af din jord’ (DDS 728)...

Hans Anker Jørgensens fremragende vielsessalme ‘Hvad er det, du min kære‘ blev oprindelig udgivet i ‘Kærlighedens søn’ fra 1999. Den er således ikke helt ny, og den har rødder, der rækker endnu længere tilbage, idet den er en videredigtning af sangen ‘Hvad er det, min Marie’, som...

I ‘100 salmer’ fylder årstidssalmerne en del (med 13 af 100 salmer), og de fleste af disse er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, der evner at koble årstid, sansning og evangelium på forbilledlig vis. I salmen ‘Når æbletræets hvide gren’ nævnes både de hvide blomster på...

“Hvad synger I til konfirmationen?” Jeg hører eller ser ofte ovennævnte spørgsmål, som de fleste præster og kirkemusikere da også er nødt til at forholde sig til hvert år – for hvad synger man i fællesskab på den store konfirmationsdag? Og hvad synger man ikke? Nogle steder har...

Vi nærmer os årets største højtid, og et væld af fantastiske salmer står i kø for at blive sunget. Det er således ikke svært at vælge salmer i denne tid men svært at vælge dem fra. Udover alle de gode, gamle og indsungne salmer vil jeg i det følgende pege på en række nyere salmer, som kan supplere...

Sognepræst og biskop Johannes Johansen tilhører de ældste af den generation af salmedigtere, der begyndte at få udgivet sine salmer i 1970’erne – og han skrev salmer indtil et stykke ind i det nye årtusind. Han var den dengang endnu levende salmedigter, der bidrog med flest salmer i...

På denne side vil der inden længe foreligge en række salmevalgsforslag. Det er endnu i planlægningsfasen præcist hvordan det skal foregå og se ud, men det vil i alle fald gælde, at der med tiden vil være forslag til hver søn- og helligdag. Tanken er, at der vil være en række salmevalg, hvor en i...