ABC-salme


16-05-2019

Krogsdal og Mozart (!) indgår i “ABC-salme” et nyt samarbejde. Med udgangspunkt i Mozarts melodi, som vi bedst kender som melodien til alfabetet, har Krogsdal opbrudt og gendigtet sangen som en salme om, hvem Gud er og hvad Gud gør.

Gud er lys. Gud går ingen steder hen. Gud er sammen med os lige nu. Gud er varmen. Det er alle velkendte gudsbilleder, vi finder i forskellige bibelske fortællinger og kan knytte an ved i en gudstjeneste. Og det er som om, gudsbillederne understøttes af melodien. Den kendte melodi og bogstavrække bidrager til nemt og enkelt at forstå gudsbillederne. Det er hverken for simpelt eller svært – det er enkelt og for børn: ”A B C D E G F Gud er lys, så vi kan se”.

Det er sådan, lige indtil man når til femte strofe. Alfabetet er egentlig slut, og derfor er gudsbillederne måske også opbrugt? Men nej. Gud overrasker og nye, vilde ting kan altid ske. Gud kan vende det hele på hovedet – ligesom salmen gør i sig selv, når den fortsætter med en ny og overraskende holde-tungen-lige-i-munden-kombination af bogstaverne. Og dette gudsbillede ligger måske op til endnu flere bibelske fortællinger, end dem, vi allerede havde tænkt sammen med de første fire strofer.

Simon Emil Koefoed