En broget buket af artikler (af Kirsten Nielsen)


26-06-2019

Salmedatabasen er et praktisk værktøj til alle, der interesserer sig for salmer. Den kan bruges, hvis man skal finde salmer til søndagens gudstjeneste eller salmer med et særligt tema. Men Salmedatabasen indeholder også en lang række artikler, hvor man kan læse om salmer, melodier, salmeudgivelser og salmebrug.

Under overskriften ”Artikler” findes der bidrag fra nyere salmedigtere og komponister, som fortæller om de overvejelser, de hver især har gjort sig om det at skrive salmer. Læs f.eks. Lisbeth Smedegaard Andersens ”Salmetanker”, Hans Anker Jørgensens ”Hvornår blev jeg salmedigter?” eller Lars Sardemanns ”En ny melodi – Hvor kommer den fra og hvad er dens liv?”

Det er dog ikke kun kunstnerne selv, der kommer til orde. Vi har inviteret forskellige salmekyndige til at skrive om den gode salmemelodi, ligesom der findes artikler, der beskæftiger sig med et bestemt forfatterskab: Jørgen Gustava Brandt, Simon Grotrian og Iben Krogsdal for blot at nævne nogle. Og skulle man på et tidspunkt begynde at overveje, hvad salmen egentlig er for en genre, ja, så er der også flere bud på det.

Salmedatabasen giver desuden sine bidrag til salmedigtningens historie. Hvordan blev den nye salmebog fra 2002 til? Og hvad er f.eks. karakteristisk for salmerne i Kirkesangbogen?

En særlig gruppe af artikler handler om den praktiske brug af salmer. Hvad stiller man f.eks. op med salmer i konfirmandundervisningen? Så er det nyttigt at kunne læse, hvad Lars Nymark Heilesen har at sige om ”Salmer og konfirmander”, og hvilke erfaringer Ole Bjerglund Thomsen har gjort, når han har villet synge nyt med sine konfirmander. Christine Toft Kristensen skriver om ”Salmesang for demensramte” og Inge Marstal om babysalmesang. Skal man i gang med at synge nye salmer med sin menighed, så er der gode råd at hente hos Martin Hornstrup: ”Ny salmer? Ja – men hvordan? Praktiske idéer til at introducere nye salmer i menigheden”.

Mange af artiklerne handler om nye salmer, men man kan også læse om salmebogens Luthersalmer og om hjertets betydning i salmer fra reformationen til Grundtvig. Bent Rosendal har skrevet artiklen ”Exit Satan – Salmekritik og salmefornyelse i Oplysningstiden”, og Niels Thomsen drøfter spørgsmålet: ”Hvad skal vi med de gamle salmer, når vi har de nye?”

Salmer skal synges, men salmer kan også bruges i sjælesorg. Det har Lone Vesterdal redegjort for i artiklen: ”Udsigt fra troens gren – salmer som nøgternt og opbyggeligt følgeskab i sorg”. Eller se Dorte Dideriksens artikel ”I kor med alle engle – nutidige aspekter på salmer og sjælesorg”.

Det er en broget buket af bidrag, vi kan byde på. Foreløbig indeholder Salmedatabasen over 50 større eller mindre artikler, og vi modtager gerne ideer og forslag til nye artikler. Så hvis du har en idé til et emne, eller noget du selv kan bidrage med, så skriv blot til redaktøren af artiklerne på mailen: KirstenN@post.tele.dk