Herren bevare dig


02-11-2018

Teksten til månedens salme “Herren bevare dig” er hentet ordret fra Salmernes bog kap. 121 v. 7-8. Sidste halvdel er endvidere en del af den velsignelse, som præsten ifølge dåbsritualet lyser over alle nydøbte.

“Herren bevare dig mod alt ondt. Han bevare dit liv.” Det onde optager mange børn, især i 3-6-års alderen. Det onde, er det, som trykker os ned, gør os bange og stille og som hindrer vores frie livsudfoldelse. Liv derimod er det der bobler og gror og som spontant springer ud af os og kalder os til leg, latter, fællesskab og nærhed.

“Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.” Alle der har prøvet at hente sit barn i børnehaven ved, hvor svært børn kan have det med overgange – det at noget slutter og noget andet begynder. Men børn skifter hele tiden – fra børnehaven til skolen, fra 4 år til 5 år, og måske fra at bo hos far til at bo hos mor.

Men midt i denne udspændthed mellem det onde og livet, afslutninger og begyndelser, nuet og evigheden, er det vores bøn og vores håb at Gud selv vil være hos os og passe på os.

Det lille vers egner sig godt som fast afslutningssalme på en børnegudstjeneste lige efter velsignelsen. Og dens enkle melodi, gentagelsen af ordene ‘Herren bevare dig’ og de enkle fagter gør salmen hurtig at lære for både børn og voksne. Salmen kan også bruges ved dåbsgudstjenester umiddelbart i forlængelse af dåben, som en understregelse af dåbsvelsignelsen.

[Martin Lysholm Hornstrup]