Hvor kærlighed brænder (Af Benedicte Hammer Præstholm)


26-06-2019

Bryllupssæsonen står for døren. Snart skal vi synge de klassiske vielsessalmer fra salmebogen: Det er så yndigt, I blev skabt som mand og kvinde, Jeg ved en blomst så favr og fin. Men måske skal vi også synge nogle af de nye vielsessalmer fra 100 salmer og Kirkesangbogen.

En af de nye vielsessalmer er Hvor kærlighed brænder (2010), som findes i begge tillæggene. Jeg skrev den i forbindelse med, at jeg sad med i et udvalg under kirkeministeriet, der arbejdede med spørgsmålet om kirkelig vielse og velsignelse af par af samme køn. Der stødte vi bl.a. på den holdning, at der ikke kan findes noget i hverken bibel eller salmebog, som ville kunne bruges ved en sådan lejlighed, et synspunkt, som jeg er helt uenig i. Hvis man kun kunne bruge tekster i sammenhænge, som er identiske med de sammenhænge, som teksterne blev skrevet i og til, ville vi aldrig kunne bruge bibelske tekster i nutiden. Det samme gælder salmebogens poetiske tekster; der er masser af de gamle salmer, som ville passe glimrende ved vielse eller velsignelse af par af samme køn: De store kernesalmer, lovsangene, årstidssalmerne, bryllupssalmerne – måske lige med undtagelse af ”I blev skabt som mand og kvinde”. Når jeg alligevel fandt det vigtigt at skrive en bryllupssalme til par af samme køn, var det fordi, der manglede en salme, som man kunne vælge, hvis det var vigtigt for parret at synge en salme, som man vidste var skrevet til netop denne lejlighed og med kærligheden mellem to af samme køn i tankerne.

Efterhånden som teksten blev til, viste det sig, at den ikke på nogen måde blev en salme, som kun kunne synges af par af samme køn. Den kan synges ved vielser af par af samme køn såvel som ved vielser af par af forskelligt køn, og det glæder mig, at den bliver brugt til begge dele. Det er der nemlig en vigtig pointe i: Der er ikke forskel på den kærlighed, som parrene kommer til kirken med, og der er ikke forskel på den velsignelse, vi modtager fra Gud. Derfor kan de ord, som taler om den menneskelige kærlighed, og de ord, der beder om Guds velsignelse, være fælles for par af samme køn og par af forskelligt køn.

Man drøftede det jo ellers meget i de år. Nogle debattører mente, at Guds velsignelse var forbeholdt det heteroseksuelle ægteskab, og at velsignelsen primært handlede om at få børn. Men ser man efter i sin bibel, vil man se, at Guds velsignelse er så meget større end det. Jeg synes, at man finder en fin konkretisering af velsignelsesbegrebet i en af bønnerne i det gamle vielsesritual. Her lyder det: ”Vær med din nåde hos disse to, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selv om de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp”. Den bøn om Guds velsignelse og nærvær kan bedes nøjagtigt ligeså meningsfuldt for par af samme køn som for par af forskelligt køn.

Der var også dem, der mente, at kærligheden mellem to af samme køn er af en anden og mindre karat end den mellem mand og kvinde. Det har jeg svært ved at tro. Kærligheden mellem to af samme køn kommer ligesom kærligheden mellem mand og kvinde fra den, der giver kærligheden. Fra Gud selv.

Kærligheden er en gave fra Gud, som vi ikke kan andet end at tage imod med stor taknemmelighed, og som vi må værne om og arbejde for. Til tider er det nemt! Kærligheden er en kraft, der kan få os til at gå langt ud over os selv for at beskytte og glæde og aflaste den anden. Andre gange møder man sin begrænsning. Når hverdagene går og går, og de store ord bliver til små vrisne bemærkninger, og man trækker sig tilbage for at beskytte sig selv. Når vrede og strid sniger sig ind. Så er der nyskabelse i at bede Gud om hjælp. I at bede om, at den, der har velsignet os, den der har løftet sit ansigt og set med kærlighed på os, vil give nye kræfter, så vi kan løfte blikket og se med kærlighed på hinanden.

For Gud, du har skabt os
og sat os i livet
med ånd af din ånde
og kroppe af jord.
Taknemlige står vi
med det, vi fik givet:
En underfuld kærlighed,
vældig og stor.
Så hjælp os at leve
med varsomme hænder
med kærlige øjne og med nænsomme ord.

God bryllupssæson!