Kristi himmelfart


02-05-2018

Vi i Forum for Børnesalmer, har ikke fundet meget brugbart til Kristi Himmelfart, men to salmer skal dog nævnes, fordi de beskriver himlen som det fjerne, der hvælver sig over os, men som samtidig også kan opfattes som det, der er os ganske nær. Og de har begge tekst af Iben Krogsdal:

“Kære Gud i himlen” er en salmebøn, som bruger billeder som sol, glæde og lys som udtryk for Guds nærvær. Kristi nærvær hentes ind i vers 2 med et ret utraditionelt billede, som nok vil appellere til børnene. Her hedder formuleres der en bøn for alle dem, vi frygter og som gør os stumme: ”Læg den lille varme Jesus ind i deres hjerterum”. Det sidste vers taler metaforisk om himlen som det kæmpestore solskin, der skal stråle ind i alle.

En endnu mere oplagt salme til Kristi himmelfart er Krogsdals ”Noget om himlen” . Mystisk skal ikke forstås som noget skræmmende og farefuldt, men mystisk er himlen, fordi den altid er med os – uanset hvor vi er. Den er over os både ved dag og ved nat; den er der som en ring af kærlighed, der omfavner os – så uanset hvor vi går hen, så går vi lige midt i Gud. Sådan er himlen så at sige blevet hentet ned på jorden.

”Jesu nære venner” af Bente Graugaard Nielsen er endnu ikke i børnesalmedatabasen, men findes i børnesalmebogen ”Gud ske tak og lov” nr. 112. I al sin enkelhed genfortæller den i fire små vers historien om Kristi Himmelfart, hvor apostlene får englenes budskab ”Som han nu blev borte, kommer han igen”. Derfor går de galde hjem med den besked: ”Gå nu ud i verden – jeg vil selv gå med.” Denne lille salme med melodi af Arne Elkrog kan for øvrigt synges som ekkosalme.
/Hans Boas