Velkommen nye morgen


23-04-2019

 

I Den Danske Salmebog nr. 17 finder vi Johannes Johansens gendigtning af Frans af Assisis solsang. Denne salme finder nok sjældent anvendelse i sin fulde længde, selv om den på sin vis egner sig godt til børn. Det taknemlige ’Halleluja!” bliver jo sunget fire gange i hvert vers.
Men Asbjørn Hansen har med udgangspunkt i Frans’ solsang digtet sin egen ”Velkommen nye morgen”, der er anderledes kort og sammentrængt i sit udtryk. Salmen knytter til ved den samme beskrivelse af naturen som en række af familiemedlemmer: broder sol, søster solsort og broder myre. Hver især bringer de bud om Guds gode skabervilje.
I sidste vers udvides tankegangen med søster glæde og broder bøn, hvilket svarer til den lovprisning af treenigheden, som afslutter Frans’ solsang i Johs. Johansens gendigtning.
Nu er det altså ikke alene den nye dag med solen, fuglen og myren, vi siger velkommen til. Nej, nu handler det også om at tage imod den glæde, som Gud giver, og som må folde sig ud i sang og bøn.
Når vi nu har fået beskrevet glæden ved skaberværket og glæden over at troen finder udtryk i taknemlighed, er der skabt et rum, som hele Guds familie kan være i – det rum, hvor Guds ord lyder til os:

Velkommen søster glæde!
Nu synger vi din sang.
Velkommen broder bøn,
bær os i dit vingefang.
Velkommen til os alle,
til børn og far og mor.
Kom, lad os sammen lytte
til livets gode ord.

Denne salme vil naturligvis egne sig fint som indledning til børnegudstjenesten. Man kunne evt. give børnene forskellige billeder af det som, der synges om: En sol over kirkens tag, en solsort, en myre, en glad søster, en brors foldede hænder og et billede af en stor familie med mange børn og forældre.

Hans Boas