2. oktober 2018: Tre nye artikler


29-11-2018

Med de tre nyeste artikler er vi er nu oppe på hele 47 artikler om salmernes mangfoldige verden. De tre nye artikler er som følger:

1) Salmesangen og musikken i folkekirken
– praktisk teologisk belyst”. Af Hans Raun Iversen, 2018
Hans Raun Iversen, som i en menneskealder har forsket og undervist i praktisk teologi ved Københavns Universitet, redegør i sin artikel for salmesangens betydning som en af de vigtigste kommunikationsformer i folkekirken.
Læs artiklen her.

2) ”I kor med alle engle”
– nutidige aspekter på salmer og sjælesorg. af Dorte Dideriksen, 2018
Dorte Dideriksens artikel handler om, hvordan salmer og salmesang opleves i dag, og om hvordan salmer kan bidrage til sjælesorgen. Artiklen bygger på Dideriksens egne undersøgelser i det sogn, hvor hun er præst. Dorte Dideriksen har erfaret, at der er en stor gevinst i at lave fokusgruppeinterview i sit eget sogn. Ikke alene er hun selv blevet klogere. Det har også åbnet døre til lærerværelset, og de, der er blevet interviewet, har fået nye indsigter.
Læs artiklen her.

3) Når ordene får vinger
– og lidt om tradition og modernitet. Af Michael Nielsen, 2018
Michael Nielsen, som er tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge, fortæller i sin artikel om glæden ved at skrive og om ords magt til at forme et menneskes skæbne. Som salmedigter – en af « sprogets nattergale » – placerer han sig i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. For traditionen dør, hvis den ikke fornyes, og « fornyelse uden forankring i traditionen bliver let til vilkårlige slag i luften. »
Læs artiklen her.

Se alle de øvrige artikler her.

Andre nyheder