23. sept. 2019: Salmehistorisk Netværk er etableret


01-12-2019

På et møde i går i Hjortshøj præstegård stiftede vi i Syng Nyt ‘Salmehistorisk Netværk’, der skal søge at løfte arven fra Salmehistorisk Selskab og Hymnologisk Selskab, der for nylig har nedlagt sig selv.
Salmehistorisk Netværk er en del af Syng Nyt men vil arbejde selvstændigt på at fremme det salmehistoriske arbejde. Dette vil ske ved samtale, møder og udgivelser, både digitalt og i papirform. Der vil inden længe findes en selvstændig hjemmeside til netværket og tilsvarende en facebookside.

Med tiden vil arbejdet afspejle sig i kommentarerne til de ældre salmer, dels med kommentarer som nu men også med tiden (forhåbentlig) med link til f.eks. ‘Mallings Salmehistorie’ o.l.

I centrum for arbejdet i Salmehistorisk Netværk vil være et tilbagevendende Hymnologisk sommermøde, hvoraf det første allerede er fastsat til lørdag d. 20. juni 2020 et sted i Aarhus.

Der er nedsat en lille styregruppe, bestående af Mads Djernes (formand) samt Peter Aalbek Noer og undertegnede, som skal søge at samle enderne for de mange ‘medlemmer’. ‘Medlem’ er man – som det gælder for Syng Nyt – når man står på vores mailingliste, så man kan få besked om arrangementer og udgivelser og i øvrigt ad den vej kan få besked om og bidrage til samtalen og arbejdet i det hele taget. Det koster således intet at være medlem.

Enhver, der er interesseret i at stå på vores mailingliste, er velkommen til at sende en mail til formanden, Mads Djernes på madj@km.dk

Morten Skovsted

Andre nyheder