10. februar 2018: Kommentarfeltet udvider sig


10-02-2018

Den seneste tid er salmernes tekstkommentarfelt blevet tilføjet henvisninger til litteratur, der kommenterer salmerne. Det drejer sig om mange forskellige udgivelser – lige fra nogle i mere anekdotisk form til videnskabelige afhandlinger. På den måde kan den interesserede hurtigt orientere sig i, hvor man kan finde yderligere oplysninger om salmen.

Tre standardudgivelser på området er ikke medtaget, eftersom de kommenterer alle salmer i den autoriserede salmebog samt for først- og sidstnævntes vedkommende indeholder biografier over salmedigterne samt en fyldig salme(bogs)historie. Det drejer sig for det første om Anders Mallings Dansk Salmehistorie i syv bind, der blev udgivet mellem 1962 og 1978, og som blandt andet redegør for den enkelte salmes redaktionshistorie. Dernæst er det Helge Dahns Salmehåndbogen, der blev udgivet i 1968 og revideret i 1984, som relativt kort kommenterer hver salme. Disse udgivelser relaterer sig naturligvis til Den Danske Salmebog 1953. Endelig udgav Jørgen Kjærgaard umiddelbart efter autorisationen af Den Danske Salmebog 2003 Salmehåndbog I-II, som kort redegør for den enkelte salmes historik, derefter bringer en ordforklaring og til sidst i overskuelig form kommenterer salmens indhold.

Rækken af henvisninger vil med tiden naturligvis blive længere, men allerede nu er der henvist til en række udgivelser, der kommenterer forfatternes eget udvalg af salmer fra DDS03. Det drejer sig om bøger af Erik Norman Svendsen, Johannes Møllehave og Mogens Hansen. Endvidere er gennem de senere år udgivet større og mindre værker om salmedigterne Kingo og Brorson, som inddrager deres salmer og sætter dem ind i en større kontekst. Erik A. Nielsen har beskæftiget sig med begge og Steffen Arndal har beskæftiget sig med sidstnævnte på et akademisk niveau, mens andre har skrevet mindre og mere lettilgængelige bøger. En række forfattere har beskæftiget sig med Grundtvig og hans salmer, deriblandt Svend Bjerg og Søren Holst, der har udarbejdet en parallel kommentar over hans gendigtninge af Davidssalmerne og deres bibelske forlæg. En række forfattere, litterater og teologer udgav for nogle år siden små bøger på Tårnborgs forlag, der – illustreret af en række kunstnere – tog udgangspunkt i en række af dansk salmehistories vægtigste salmer. Endelig er der naturligvis også henvist til den litteratur, der har sat sig for at kommentere de sidste halve århundredes salmer; især denne forventes naturligvis forøget i de kommende år.

Snart vil en række melodikommentarer også blive tilføjet; de er ikke så mange som tekstkommentarerne, men fortjener også at blive trukket frem, ikke mindst fordi der også i disse år sker en udvikling i de melodier, der skrives til salmeteksterne.

Mads Djernes

Andre nyheder