30. Januar 2017: Så er vi i luften


12-10-2017

Salmedatabasen er nu officielt færdigudviklet og klar til brug. Dog med det kraftige forbehold, at salmerne først fra nu af løbende lægges ud til offentligheden.
Hver salme skal igennem en lang proces, hvor den skal gøres klar, bedømmes, kommenteres og udstyres med både node og indspilning. Dertil skal vi sikre, at rettigheder er på plads og meget andet.
Vi har d.d. 105 salmer offentliggjort og yderligere 15 på vej i den kommende uge. Derefter er det den ambitiøse plan, at der skal offentliggøres 50 nye (og gamle) salmer hver måned. Selv i dette tempo er vi således først over de 1000 salmer sidst på året 2018.
Men vi klør ufortrødent på og vil sideløbende offentliggøre både artikler og salmevalg, så Salmedatabasen bliver mere og mere interessant at bruge.
Husk, at vi modtager ethvert godt råd til forbedring med taknemmelighed:
Lad os vide, hvis der er noget, du mangler eller finder uhensigtsmæssigt.

Andre nyheder