5. marts 2018: Den gode børnesalme

Martin Hornstrup redegør i artiklen “Den gode børnesalme” for kriterierne for en god børnesalme, og for hvordan børn både er forskellige og har meget til fælles. Artiklen indeholder eksempler på børnesalmer, som har vist sig at fungere godt. Nogle af salmerne er ekkosange eller har et fast omkvæd, som gør dem hurtige at lære. Andre fungerer godt, fordi de appellerer til de taktile sanser, og andre fordi de er så erfaringsnære. Martin Hornstrup opregner derpå nogle af de mange faldgruber, som man skal være opmærksom på, når man skriver til børn, samt peger på nogle temaer, hvor der stadig er brug for nye børnesalmer, f.eks. salmer til brug i krisesituationer.