Forum for børnesalmer

De fleste præster og organister, vil have oplevet at det er en udfordring med salmer til de børnegudstjenester, hvor der er mange børn i førskolealderen.
Menighedens salmesang er en bærende del af en luthersk gudstjeneste, og det skal også gerne komme til udtryk i en børnegudstjeneste. Men det er ikke så enkelt. Det er svært at finde gode salmer til en børnegudstjeneste.

Vi har den beskedne ambition med denne side, at bidrage til at kvalificere de salmer vi synger med børn. Vi har forsøgt at være grundige i vores researche af hvad der findes. Når vi har bedømt om en salme skulle med, har vi set på bl.a. teologi, sprog og melodi. Vi har set på, om der er nogle billeder eller en poesi i salmerne, som taler ind i et barnehjerte, som overrasker, giver noget, udfolder tro og liv, tager afsæt i barnets erfaringer og horisont. Teologien skal være enkel, men det skal også gerne være sådan, at den kristendom vi synger med børn kan holde til et helt liv.

Der er foreløbigt lagt i alt ca. 150 salmer ud. Det vil være kendt stof for nogle, men nyt for andre. I løbet af foråret vil de blive suppleret af en bunke helt nyskrevne salmer! Vi hører gerne fra jer, også hvis I har ideer til salmer, I synes der mangler – eller gerne vil bidrage med!

Vi har fået produceret en video, der fortæller lidt om vores overvejelser i forhold til børnesalmer, og med en guide til hvordan du bedst søger dig frem til den salme du skal bruge. Desuden en vejledning til de forskellige redskaber til arbejdet med børn og salmer, der er på siden. Du kan se den her: “Introduktionsvideo til Forum for Børnesalmer”

Bedste hilsner
Forum for Børnesalmer v/ Hans Boas, Ingrid Bartholin, Lena Kjems, Berit Hougaard Pedersen, Hanne Jul Jakobsen og Martin L. Hornstrup (fmd.)

Har du spørgsmål angående børnesalme-delen, kan de sendes direkte til formanden for arbejdsgruppen på boernesalmer@salmedatabasen.dk