Folkene bag siden

En lang række kompetente mennesker står bag Salmedatabasen. Det gælder programmering, opbygning af siden, upload og indeksering af salmer, nodeskrivning, indspilning, bedømmelse og kommentering af salmerne og meget mere.
I menuen til venstre kan du se, hvem der sidder i redaktionsgrupperne, i baggrundsgruppen og i ‘Forum for børnesalmer’.


Herunder nævnes desuden en række af de personer, der har bidraget og fortsat bidrager væsentligt til udvikling og drift af Salmedatabasen.

De mange kunstnere, salmedigtere så vel som komponister
‘Sine qua non’ – Salmedatabasen har fra begyndelsen og til stadighed alene mødt velvilje og tillid fra de mange kunstnere, der har stillet deres værker til rådighed.
Uden dem havde der ikke været salmer at lægge i Salmedatabasen.

Mads Djernes, sognepræst og organist
Bedømmer af såvel tekster som melodier, medlem af baggrundsgruppen og ikke mindst en af de to ansvarlige for redaktion/sammenfatning af de mange kommentarer fra medlemmerne af redaktionsgrupperne. Mads er desuden formand for ‘Salmehistorisk Netværk’.

Kirsten Nielsen, prof. em
Medlem af baggrundsgruppen, redaktør af artikel-siden og desuden fra 2019 redaktør af klummen ‘Månedens salmer’ på forsiden.

Jesper Gottlieb, komponist og producer
Vores primære nodetegner og således manden bag langt de fleste node på Salmedatabasen.

Holger Lissner, salmedigter
Har været med i udviklingen af siden fra den spæde begyndelse og har fra 2017-2019 udarbejdet komplet salmevalg til begge tekstrækker. Forventes færdigt i august 2019.

Charlotte Schiøtz, organist
Primær ansvarlig for indspilning af de ledsagende lydfiler til salmerne i Salmedatabasen.

Hanne Jul Jakobsen, sognepræst
Medlem af baggrundsgruppen og fra den spæde begyndelse formand for ‘Forum for børnesalmer’, som er ansvarlig for opbygning og udbygning af siden med børnesalmer på Salmedatabasen.

Martin Hornstrup, organist og komponist
Medlem af baggrundsgruppen og ‘Forum for børnesalmer’. I forbindelse med sidstnævnte har Martin stået for samtlige noder og indspilninger til børnesalmerne på Salmedatabasen. Har desuden indspillet et antal melodier til voksensalmerne fra 2018.

Jakob Christian Aarslev, Cand. mag
Medvirkende til færdiggørelse af salmer fra DDS samt andet redaktionelt arbejde.

Werner Knudsen, datalog, komponist og forfatter
Medvirkende til nodesætning og indspilning af melodier fra 2018.

Thomas Reil, komponist, musiker og producer
Medvirkende til nodesætning og indspilning af melodier fra 2018.

Fonde, stiftsråde og menighedsråd
Det er nævnt andetsteds, men tåler gentagelse: Tak til de fonde, stiftsråd og menighedsråd, der gjorde det hele muligt. Se hvem det drejer sig om her og her.

Morten Skovsted, sognepræst
Idémanden bag det hele og stadig den, der forsøger at holde styr på alle trådene.


Herunder kan du se, hvem der gemmer sig bag de initialer, der findes i salmekommentarerne.

[AB] Anna Christiane Bojsen-Møller
[AG] Anders Gaden
[AHK] – Anna Helleberg Kluge
[AK] Anders Kobbersmed
[ATB] – Anders Tranholm-Bjerg
[BA] Bent Andreasen
[BF] – Betina Friis
[BNR] – Betina Noer Rasmussen
[CA] Carsten Andreassen
[CUMA] – Carl Ulrik Munk-Andersen
[CS] – Charlotte Schiøtz
[DC] Diana Clausen
[DD] Dorte Dideriksen
[EA] – Edith Aller
[EHL] – Eva Holmegaard Larsen
[EM] – Eva Meile
[HB] Hans Boas
[HD] – Hans Dal
[HJJ] – Hanne Jul Jakobsen
[HMH] – Hanne Marie Houkjær
[IA] – Ingrid Ank
[IMKH] – Inge Marie Kirketerp Hansen
[JD] – Julie Damlund
[KS] Karen Johanne Stubkjær
[KN] – Kirsten Nielsen
[LGD] – Laura Gylden-Damgaard
[LK] – Lena Kjems
[LV] – Lone Vesterdal
[LTA] – Lotte Thyrring Andersen
[MD] – Mads Djernes
[MH] Marie Munk Hyldgaard
[MLH] – Martin Lysholm Hornstrup
[MB] Merete Møllmann Bøye
[MBR] – Martin Bendixen Rønkilde
[MS] – Morten Skovsted
[MT] Mette Marie Trankjær
[OBT] – Ole Bjerglund Thomsen
[OP] – Ove Paulsen
[PAN] Peter Albek Noer
[PD] Peter Danielsen
[PN] – Peter Nejsum
[PT] – Peter Thyssen
[PW] – Peter Weincke
[TF] – Thomas Felter
[TMR] – Tenna Mose Rhiger
[TÅI] – Tine Årup Illum
[VH] – Vibeke Houmøller