Ikonforklaring
Tekst anbefales af redaktionsgruppen
Populær salme blandt brugere
Melodi(er) anbefales af redaktionsgruppen
Findes i Den Danske Salmebog
Er publiceret på Salmedatabasen.dk
Salmen er endnu ikke færdigbedømt og kommenteret

117 fundne salmer

  Titel År Antal vers Salmedigter(e) Komponist(er)
Op al den ting som Gud har gjort 1734 10 Hans Adolph Brorson
Friedrich Silcher
Tjekkisk
Mit hjerte altid vanker 1732 10 Hans Adolph Brorson
Carl Nielsen
Strassburg
Den yndigste rose er funden 1732 9 Hans Adolph Brorson
Joseph Klug
Her vil ties, her vil bies 1765 7 Hans Adolph Brorson
Andreas Peter Berggreen
Thomas Laub
Her kommer Jesus dine små 1732 10 Hans Adolph Brorson
J. A. P. Schulz
I denne søde juletid 1732 7 Hans Adolph Brorson
Carl C. N. Balle
Joseph Klug
Nu vil vi os forsamle 1732 1844 3 Hans Adolph Brorson
Carl Nielsen
Melchior Tschner
Den store hvide flok vi se 1765 4 Hans Adolph Brorson
Thomas Laub
Johan Henrik Nebelong
Sperontes
O Gud hvor er du mer end skøn 1734 7 Hans Adolph Brorson
Philipp Nicolai
Hvorledes skal jeg møde 1653 1733 7 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Melchior Teschner
Jeg går i fare hvor jeg går 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
H.O.C. Zinck
O havde jeg dog tusind tunger 1704 1742 8 Hans Adolph Brorson
Johan Mentzer
Hamburg
Johann B. König
Skal kærlighed sin prøve stå 1734 10 Hans Adolph Brorson
Bartholomäus Gesius
Michael Weisse
Dig være mildeste Gud Fader 1704 1742 3 Hans Adolph Brorson
Johan Mentzer
Hamburg
Johann B. König
Op thi dagen nu frembryder 1714 1733 1885 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Niels W. Gade
Thomas Laub
Det koster mer, end man fra først betænker 1729 1735 7 Hans Adolph Brorson
Johan Jacob Rambach
Peter Sohr
Guds igenfødte, ny-levende sjæle 1735 1885 1869 7 C.J. Brandt
Hans Adolph Brorson
Ansbach
Johann Anastasius Freylinghausen
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Halleluja! jeg har min Jesus fundet 1735 6 Hans Adolph Brorson
Oluf Ring
Nederlandsk visemelodi
Et fornødent er det ene 1695 1734 5 Hans Adolph Brorson
Johann Heinrich Schröder
Johann Anastasius Freylinghausen
Forunderligt at sige 1837 3 Hans Adolph Brorson
N.F.S. Grundtvig
Carl Nielsen
Ak vidste du som går i syndens lænke 1735 7 Hans Adolph Brorson
Carl C. N. Balle
Hannover
Ak Fader lad dit ord og Ånd 1765 4 Hans Adolph Brorson
Johann Hermann Schein
Min Jesus grund til al vor lyst 1725 1734 1854 6 Hans Adolph Brorson
Johan Jacob Rambach
Frankfurt a. M.
Strassburg
Når mit øje træt af møje 1765 6 Hans Adolph Brorson
Thomas Laub
Meiningen
O Helligånd mit hjerte 1765 4 Hans Adolph Brorson
Svensk folkemelodi
Thomas Laub
Loven er et helligt bud 1739 6 Hans Adolph Brorson
Jean Baptiste Lully
Den ypperligste vej 1734 9 Hans Adolph Brorson
Jacob Regnart
Hvor ser det ud i verdens ørk 1734 6 Hans Adolph Brorson
Valentin Schumann
Jesus, Jesus, Jesus sigter 1673 1734 6 Ludämilie Elisabeth af Schwarzburg-Rudolstadt
Hans Adolph Brorson
Heinrich Albert
Viggo Kalhauge
O du min Immanuel 1765 5 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
August Winding
Det koster ej for megen strid 1698 1735 7 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Forsamlingsmelodi
Johann Anastasius Freylinghausen
Er Gud for mig, så træde 1651 1735 8 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Hans Leo Hassler
H.O.C. Zinck
Den grund, hvorpå jeg bygger 1651 1735 1850 4 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Hans Leo Hassler
H.O.C. Zinck
Gud ene tiden deler 1632 1739 1913 2 Hans Adolph Brorson
Johann Heermann
Heinrich Isaac
Vor klippe vi slippe umulig 1765 3 Hans Adolph Brorson
Knud Jeppesen
Midt igennem nød og fare 1765 4 Hans Adolph Brorson
Thomas Laub
Skal fri og frelst vi hist 1765 4 Hans Adolph Brorson
Forsamlingsmelodi
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer 1711 1734 6 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Det er den daglig trøst, hvormed 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
August Hermann Francke
Thomas Laub
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde 1704 1735 6 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Johann Anastasius Freylinghausen
Stille er min sjæl til Gud 1684 1734 6 Hans Adolph Brorson
Abraham Hinckelmann
Pontoppidan
Vort kors gør sure miner 1735 7 Hans Adolph Brorson
Hans Leo Hassler
O Jesus, som er kommet at 1731 1739 1885 2 Hans Adolph Brorson
Johann Hermann Schrader
Joseph Klug
Sørger du endnu, min sjæl 1704 1734 7 Hans Adolph Brorson
Benjamin Schmolck
Berlin
Op, I kristne, ruster eder 1695 1735 9 Hans Adolph Brorson
Justus Falckner
Joachim Neander
Tysk visemelodi
Vægter! vil det mørke rige 1704 1734 8 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Geneve
Pontoppidan
Op! våg og bed 1735 10 Hans Adolph Brorson
Johan Christian Gebauer
Mainz
Herrens røst, som aldrig brister 1680 1739 1864 9 Hans Adolph Brorson
N.F.S. Grundtvig
Herrnhut
Kommer, hvo vil visdom lære 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Johann Schop
Hvo vil med til Himmerige 1734 6 Hans Adolph Brorson
Johann G. Ebeling
Geneve
Den vej, du gik i kors og trang 1725 1734 5 Ulrich Bogislaus von Bonin
Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
H.O.C. Zinck
Den snævre vej er bred nok til Guds rige 1704 1734 7 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Johann Anastasius Freylinghausen
Herlighedens Gud 1704 1734 1951 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Darmstadt
En hyrde glemmer fåret ej 1700 1735 5 Hans Adolph Brorson
Lorenz Lorenzen
Nürnberg
I dag er nådens tid 1735 6 Hans Adolph Brorson
Johann Crüger
Hannover
Falder på dig modgangs hede 1671 1739 6 Hans Adolph Brorson
Johann Olearius
Johann G. Ebeling
Den tro, som Jesus favner 1735 7 Hans Adolph Brorson
Hamburg
Vor tro den er et lys 1705 1735 1951 8 J.J. Breithaupt
Hans Adolph Brorson
Johann Crüger
Hannover
Vor tro er den forvisning på 1731 1735 9 Hans Adolph Brorson
Johann Hermann Schrader
Thomas Laub
Nürnberg
O Jesus, troens dyre skat 1657 1735 7 Hans Adolph Brorson
David Denicke
Strassburg
Jeg ser dig, søde Lam, at stå 1765 6 Hans Adolph Brorson
Hjemlandstoner
Hvor er det godt at lande 1765 4 Hans Adolph Brorson
Oluf Ring
O, lytter til, I folk 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Crüger
Hannover
Hvordan takker vi vor Herre 1732 7 Hans Adolph Brorson
Johann Schop
Hvo vil mig anklage 1735 3 Hans Adolph Brorson
Johann Crüger
L. M. Lindeman
Jesus han er syndres ven 1731 1735 7 Hans Adolph Brorson
Johann Hermann Schrader
Berlin
Hjerte, lad dig ej indbilde 1647 1734 7 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Johann G. Ebeling
Geneve
Nu! jeg har vunden 1742 4 Hans Adolph Brorson
Anders Arrebo
H.O.C. Zinck
Jeg er rede til at bede 1680 1739 7 Hans Adolph Brorson
Joachim Neander
Andreas Peter Berggreen
Bernburg
Min død er mig til gode 1609 1742 8 Hans Adolph Brorson
Melchior Vulpius
Fred i Jesu død vi skulle 1765 5 Hans Adolph Brorson
Johann B. König
Guds Søn har gjort mig fri 1765 3 Hans Adolph Brorson
Norsk folkemelodi
Nu har jeg fundet det, jeg grunder 1722 1735 7 Hans Adolph Brorson
Johann Andreas Rothe
Georg Neumark
Hvor lystig, sød og yndig 1721 1739 6 Hans Adolph Brorson
Johann Wilhelm Petersen
Hans Leo Hassler
H.O.C. Zinck
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
Ludwig Andreas Gotter
H.O.C. Zinck
Vor sjæl er dertil født og båren 1698 1734 7 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
H.O.C. Zinck
Guds riges evangelium 1739 8 Hans Adolph Brorson
Nürnberg
Strassburg
Op, alle folk på denne jord 1739 5 Hans Adolph Brorson
Heinrich Schütz
Lad dit rige alle vegne 1739 3 Hans Adolph Brorson
Johann Schop
I jomfruer, I kloge 1700 1739 5 Hans Adolph Brorson
Laurentius Laurentii Laurinus
Lorenz Lorenzen
Melchior Teschner
Du folk, som kristne kaldes vil 1667 1739 6 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Nürnberg
Jesus, livets sol og glæde 1649 1739 1885 2 Hans Adolph Brorson
Johann Franck
Johann Crüger
Hører, I, som græde 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Crüger
L. M. Lindeman
Hvor er dog påske sød og blid 1734 6 Hans Adolph Brorson
Philipp Nicolai
Du er, opstandne sejershelt 1705 1734 8 Just Henning Böhmer
Hans Adolph Brorson
Severus Gastorius
Jesus os til trøst og gavn 1732 1890 3 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Jean Baptiste Lully
Gud skal alting mage 1701 1734 6 Hans Adolph Brorson
Ernst Stockmann
Johann Crüger
L. M. Lindeman
Drag, Jesus, mig 1686 6 Hans Adolph Brorson
Friedrich Funcke
Johan Christian Gebauer
Mainz
Drag ind ad dine porte 1648 1734 6 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Joachim Magdeburg
Fryd dig du Jesu brud 1733 6 Hans Adolph Brorson
Jacob Regnart
O Gud, som tiden vender 1742 4 Hans Adolph Brorson
Joachim Magdeburg
Jesus livets rige kilde 1642 1734 1849 5 Hans Adolph Brorson
Johann Rist
W.A. Wexels
Wolfgang Wessnitzer
Her ser jeg da et lam at gå 1647 1735 6 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Strassburg
Hvad fattes mig? 1735 7 Hans Adolph Brorson
Strassburg
Den yndigste rose er fundet 1732, 2013 8 Hans Adolph Brorson
Hans Anker Jørgensen
Joseph Klug
Hvor Gud mig fører går jeg glad 1711 1742 5 Hans Adolph Brorson
Lampertius Gedicke
Førreformatorisk
I dag skal alting sjunge 1765 4 Hans Adolph Brorson
Geneve
Jesus, jeg dit kors vil holde 1250 1735 (1850) 2 Arnulf af Louvain
Hans Adolph Brorson
Geneve
På denne dag vi se Guds Søn 1536 1734 6 Hans Adolph Brorson
Johannes Zwick
Nürnberg
På Jesu død og blodig sår 1742 8 Hans Adolph Brorson
Valentin Schumann
Vor Jesus kan ej noget herberg finde 1714 1733 5 Hans Adolph Brorson
Johann Daniel Herrnschmidt
Thomas Laub
Pontoppidan
Christoph Ernst Friedrich Weyse
Nu velan et frejdigt mod 1732 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Jean Baptiste Lully
Helligånd, de frommes glæde 1683 1885 4 Hans Adolph Brorson
Johann G. Ebeling
Min Jesus er for mig 1718 1734 6 Hans Adolph Brorson
Johann Conrad Ziegler
Johann Crüger
Hannover
Synes det i kors og pine 1663 1734 6 Hans Adolph Brorson
Christoph Tietze
Andreas Peter Berggreen
Johann Horn
O Gud fornuften fatter ej 1731 1734 5 Hans Adolph Brorson
Joseph Klug
Frisk op Endnu engang 1732 10 Hans Adolph Brorson
Jacob Regnart
Kom, hjerte, tag dit regnebræt 1732 6 Hans Adolph Brorson
Strassburg
Så skal da mammon vige 1734 7 Hans Adolph Brorson
Hamburg
Joachim Magdeburg
Alle vegne hvor jeg vanker 1661 1739 6 Hans Adolph Brorson
Andreas Peter Berggreen
Johann Horn
Så går nu sjælens højtid an 1739 13 Hans Adolph Brorson
Bartholomäus Gesius
Vor trængsel, hvor besværlig 1735 6 Hans Adolph Brorson
Hans Leo Hassler
Strassburg
Hvor er det godt i Jesu arme 1724 1734 6 Ulrich Bogislaus von Bonin
Hans Adolph Brorson
Thomas Laub
I Herrens udvalgte som hellighed øve 1704 1734 7 Christian Andreas Bernstein
Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Nu da til lykke 1735 4 Hans Adolph Brorson
Anders Arrebo
H.O.C. Zinck
Stå fast, min sjæl, stå fast 1735 7 Hans Adolph Brorson
Oluf Ring
Nederlandsk visemelodi
H.O.C. Zinck