Ikonforklaring
Tekst anbefales af redaktionsgruppen
Populær salme blandt brugere
Melodi(er) anbefales af redaktionsgruppen
Findes i Den Danske Salmebog
Er publiceret på Salmedatabasen.dk
Salmen er endnu ikke færdigbedømt og kommenteret

26 fundne salmer

  Titel År Antal vers Salmedigter(e) Komponist(er)
Blomstre som en rosengård 1837 7 N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Til himlene rækker din miskundhed Gud 1845 5 B.S. Ingemann
Johan Peter Emilius Hartmann
Julebudet til dem der bygge 1884 5 J.C. Hostrup
Thorvald Aagaard
Johan Peter Emilius Hartmann
Når du samler os om bordet 2009 5 Holger Lissner
Andreas Peter Berggreen
Michael Bojesen
Johan Peter Emilius Hartmann
Den store mester kommer 1841 7 B.S. Ingemann
Johan Peter Emilius Hartmann
Casper Christian Hoffman
Rued Langgard
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod 9. årh. 1864 6 N.F.S. Grundtvig
Erfurt
Johan Peter Emilius Hartmann
Under dine vingers skygge 1852 6 H.A. Timm
Johan Peter Emilius Hartmann
Gud Helligånd, vor trøstermand 1846 8 N.F.S. Grundtvig
Dansk
Johan Peter Emilius Hartmann
Strassburg
Herre! hvor skal vi gå hen 1837 1864 7 N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Pontoppidan
Johann Schop
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Du er under alt som dybet 1983 4 Johannes Johansen
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Gud lade rolighed og fred 1689 1947 3 Thomas Kingo
Dansk
Johan Peter Emilius Hartmann
Strassburg
Glæderig og underfuld 1666 1844 5 Paul Gerhardt
N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Knud Jeppesen
Jesus, kom dog nær til mig 1657 1860 4 Johann Scheffler
Diderik Peter Svendsen
Johan Peter Emilius Hartmann
Døden er den sidste fjende 1851 5 N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Rued Langgard
Thomas Laub
Fred til bod for bittert savn 1843 1845 3 N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Johann Schop
Du, som vejen er og livet 1885 3 Chr. Richardt
Andreas Peter Berggreen
Johan Peter Emilius Hartmann
Op dog, Zion! ser du ej 1851 1856 7 N.F.S. Grundtvig
Erfurt
Johan Peter Emilius Hartmann
Jeg kommer, Herre, på dit ord 1840 1850 4 Jens Martin Georg Bondesen
Johan Peter Emilius Hartmann
Mindes vi en fuldtro ven 1810 1837 5 N.F.S. Grundtvig
Gerard T. Noel
Berlin
Johan Peter Emilius Hartmann
Kærlighed fra Gud 1854 4 Jens Schjørring
Johan Peter Emilius Hartmann
Kommer, sjæle, dyrekøbte Omkring 800 1837 8 Kynewulf fra Northumbria
N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Var I ikke galilæer 1836 1850 8 N.F.S. Grundtvig
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Thomas Laub
Vor Herre han er en konge stor 1845 1857 6 N.F.S. Grundtvig
Norsk folkemelodi
Johan Peter Emilius Hartmann
Jerusalem i dag din konge græder 1786 4 Johan Nordahl Brun
Johan Peter Emilius Hartmann
Tysk visemelodi
Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund 1878 4 Jacob Paulli
Johan Peter Emilius Hartmann