Ikonforklaring
Tekst anbefales af redaktionsgruppen
Populær salme blandt brugere
Melodi(er) anbefales af redaktionsgruppen
Findes i Den Danske Salmebog
Er publiceret på Salmedatabasen.dk
Salmen er endnu ikke færdigbedømt og kommenteret

41 fundne salmer

  Titel År Antal vers Salmedigter(e) Komponist(er)
Mit hjerte altid vanker 1732 10 Hans Adolph Brorson
Carl Nielsen
Strassburg
Vi kommer, Herre, til dig ind 1982 6 Lisbeth Smedegaard Andersen
Erik Haumann
Strassburg
Af dybsens nød o Gud til dig 1524 1843 6 Peter Hjort
Martin Luther
Strassburg
Johann Walter
Dit minde skal, o Jesus, stå 1715 1951 2 Petter Dass
Strassburg
Lyslevende fra Himmerig 1843 1913 6 N.F.S. Grundtvig
Carl C. N. Balle
Strassburg
Hvor Gud sit hus ej bygge vil 1843 7 N.F.S. Grundtvig
Nürnberg
Strassburg
I Nazaret i trange kår 1845 1853 8 N.F.S. Grundtvig
Joseph Klug
Strassburg
August Winding
Mit hjerte er så bange 1989 6 Gustav Biering
Hans Leo Hassler
Strassburg
Fyld dette lave kirkehus 1980 1995 5 Johannes Johansen
Strassburg
Gud Helligånd, vor trøstermand 1846 8 N.F.S. Grundtvig
Dansk
Johan Peter Emilius Hartmann
Strassburg
Hvor stor er dog den glæde 1689 7 Thomas Kingo
Strassburg
H.O.C. Zinck
Bliv hos mig kære Herre Krist 1834 6 H.A. Timm
Joseph Klug
Strassburg
Du er forvist al glædes Gud 1983 4 Johannes Johansen
Strassburg
Min Jesus grund til al vor lyst 1725 1734 1854 6 Hans Adolph Brorson
Johan Jacob Rambach
Frankfurt a. M.
Strassburg
Gud lade rolighed og fred 1689 1947 3 Thomas Kingo
Dansk
Johan Peter Emilius Hartmann
Strassburg
Forgæves er vor kraft og kunst 1527 1885 5 C.J. Brandt
Lazarus Spengler
Valentin Schumann
Strassburg
Du skal i denne verden ej 1786 1947 3 Johan Nordahl Brun
Strassburg
Vor Gud er idel kærlighed 1699 5 Thomas Kingo
Strassburg
Thomissøn
Et trofast hjerte, Herre min 1586 1885 6 C.J. Brandt
Hans Christensen Sthen
Strassburg
I Jesus søger jeg min fred 1740 5 Michael Prætorius
Strassburg
O Jesus, troens dyre skat 1657 1735 7 Hans Adolph Brorson
David Denicke
Strassburg
O Jesus, livsens Herre 1589 1885 6 C.J. Brandt
Hans Christensen Sthen
Hans Leo Hassler
Strassburg
Jeg råber fast, o Herre omkring 1540 1564 1850 5 Fr. Hammerich
Ambrosius Lobwasser
Clément Marot
Hans Leo Hassler
Strassburg
O gode Gud, din kærlighed 1699 1853 8 N.F.S. Grundtvig
Thomas Kingo
Strassburg
O søde Gud, din kærlighed 1699 1837 1853 8 N.F.S. Grundtvig
Thomas Kingo
Strassburg
Guds Søn kom ned fra Himmerig 1523 1529 1845 8 N.F.S. Grundtvig
Arvid Pedersen
Paul Speratus
Nürnberg
Strassburg
O Jesus, præst i evighed 1689 1850 7 Fr. Hammerich
Thomas Kingo
Strassburg
Guds nåde højt jeg prise vil 1589 1844 5 Hans Christensen Sthen
Strassburg
Burkhard Waldis
Fra Himmelen hid til os ned 1699 6 Thomas Kingo
Strassburg
Guds riges evangelium 1739 8 Hans Adolph Brorson
Nürnberg
Strassburg
Luk øjne op, o kristenhed 1689 4 Thomas Kingo
Strassburg
Som fisk i hav og fugl i luft 1843-45 8 N.F.S. Grundtvig
Strassburg
Her ser jeg da et lam at gå 1647 1735 6 Hans Adolph Brorson
Paul Gerhardt
Strassburg
Hvad fattes mig? 1735 7 Hans Adolph Brorson
Strassburg
Det runde himlens stjernetelt 1689 1853 7 N.F.S. Grundtvig
Thomas Kingo
Strassburg
O store Gud, din kærlighed 1699 8 Thomas Kingo
Strassburg
Min Gud befaler jeg min vej 1647 1852 6 Paul Gerhardt
Fr. Hammerich
Kingos Graduale
Nederlandsk psalter
Strassburg
Kom sandheds konge Kristus kom 1835 4 C.J. Boye
C.J. Boye
Strassburg
Den kristne kirkes skønne navn 1569 1845 9 N.F.S. Grundtvig
Hans Thomissøn
Nürnberg
Strassburg
Kom, hjerte, tag dit regnebræt 1732 6 Hans Adolph Brorson
Strassburg
Vor trængsel, hvor besværlig 1735 6 Hans Adolph Brorson
Hans Leo Hassler
Strassburg