Ikonforklaring
Tekst anbefales af redaktionsgruppen
Populær salme blandt brugere
Melodi(er) anbefales af redaktionsgruppen
Findes i Den Danske Salmebog
Er publiceret på Salmedatabasen.dk
Salmen er endnu ikke færdigbedømt og kommenteret

29 fundne salmer

  Titel År Antal vers Salmedigter(e) Komponist(er)
Vi sidder i mørket i dødsenglens skygge 1996 5 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Jeg går i fare hvor jeg går 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
H.O.C. Zinck
Du som skilte jord fra himmel 1977, 1994 5 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Erantis du har dig møjsommeligt stridt 2002 4 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Guds igenfødte, ny-levende sjæle 1735 1885 1869 7 C.J. Brandt
Hans Adolph Brorson
Ansbach
Johann Anastasius Freylinghausen
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 1714 1734 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Johan Peter Emilius Hartmann
Thomas Laub
Stor musik bli'r født i rummet 1984 1995 5 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Herre Kristus, dig til ære 1840 5 C.J. Boye
Johann Anastasius Freylinghausen
Et fornødent er det ene 1695 1734 5 Hans Adolph Brorson
Johann Heinrich Schröder
Johann Anastasius Freylinghausen
Hvem har kronet hvem har kåret 1975 4 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Alle Guds elskede 1988 5 Hans Anker Jørgensen
Ansbach
Johann Anastasius Freylinghausen
Dybt fornedres skal enhver 1860 5 N.F.S. Grundtvig
Johann Anastasius Freylinghausen
O du min Immanuel 1765 5 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
August Winding
Det koster ej for megen strid 1698 1735 7 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Forsamlingsmelodi
Johann Anastasius Freylinghausen
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer 1711 1734 6 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde 1704 1735 6 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Johann Anastasius Freylinghausen
O du store sejervinder 1698 1912 7 Gottfried Arnold
Severin Widding
Johann Anastasius Freylinghausen
Herrnhut
Den vej, du gik i kors og trang 1725 1734 5 Ulrich Bogislaus von Bonin
Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
H.O.C. Zinck
Den snævre vej er bred nok til Guds rige 1704 1734 7 Hans Adolph Brorson
Christian Friedrich Richter
Johann Anastasius Freylinghausen
Jesus os til trøst og gavn 1732 1890 3 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Jean Baptiste Lully
Du der skaber kærligheden 1983, 1985, 1995 3 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Op min sjæl thi sol er oppe 1684 4 Thomas Kingo
Johann Anastasius Freylinghausen
Jeg ser dit kunstværk store Gud 1758 5 Ambrosius Stub
Johann Anastasius Freylinghausen
Sønnen fik i templet hjemme 1980, 1995 6 Johannes Johansen
Johann Anastasius Freylinghausen
Nu velan et frejdigt mod 1732 7 Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen
Jean Baptiste Lully
Ved Jesu navn forlades alle synder 1754-1758 2 Ambrosius Stub
Johann Anastasius Freylinghausen
O høje råb hvis lige aldrig hørtes 1754-1758 6 Ambrosius Stub
Johann Anastasius Freylinghausen
Troens smykke Jesus sød 1661 1925 3 Harald Vilstrup
Johann Anastasius Freylinghausen
I Herrens udvalgte som hellighed øve 1704 1734 7 Christian Andreas Bernstein
Hans Adolph Brorson
Johann Anastasius Freylinghausen