Vilkår for brug af siden

Adgang til Salmedatabasen

Der er fri og gratis adgang til hjemmesiden (herunder de mange artikler) og til alle søgefunktioner. Alle kan også få vist søgeresultatet på salmesøgninger.

Som betalende, privat bruger har du desuden adgang til at få vist selve salmerne: salmetekster, kommentarer, noder (pdf) og lydfiler (mp3), dog ikke for børnesalmernes vedkommende. Privatbruger-abonnement er ikke til brug i sognets arbejde, bl.a. fordi det ikke er tilladt at kopiere og mangfoldiggøre teksterne uden en sogneaftale med CopyDan.

Som del af et betalende sogn har du også adgang til børnesalmerne med tekst, noder og lyd.

Pris på abonnement

Priserne på abonnement for private brugere er 240 kr. pr. år inkl. moms.

Priserne på abonnement for sogne er som følger:

  • Lille sogn eller pastorat (en præst, op til 1200 folkekirkemedlemmer): 900 kr. pr. år moms
  • Mellemstort sogn eller pastorat (1200 – 5000 folkekirkemedlemmer): 1400 kr. pr. år inkl. moms
  • Stort sogn eller pastorat (op til 10.000 folkekirkemedlemmer): 1900 kr. pr. år inkl. moms

Der kan således også gives nedslag i prisen for mindre bemidlede menigheder og foreninger.

Repræsenterer du et sogn/pastorat med mere end 10.000 folkekirkemedlemmer eller en større organisation/institution, bedes du kontakte Salmedatabasen pr. mail: mail@syngnyt.dk for at modtage tilbud på abonnement.


Tilmelding, prøveperiode og betaling

Du tilmelder sig som privatperson eller sogn fra http://www.salmedatabasen.dk/bruger/opret


A. Oprettelse af privat bruger

Når du har tilmeldt dig, bl.a. ved at acceptere disse vilkår og betingelser, får du tilsendt en mail med et link, hvormed du kan bekræfte din mailadresse. Vær opmærksom på, at bekræftelsesmailen kan ende i dit spamfilter.

Når du har bekræftet din mail og logger på med dig password, begynder en 14 dages prøveperiode.

Efter prøveperiodens udløb vil du ikke længere kunne bruge de funktioner på hjemmesiden, som kræver abonnement – herunder visning af salmetekster, noder, melodier m.m. I stedet vil du blive mødt af en knap, der fører dig til siden, hvor du kan betale for dit abonnement. Betaling af abonnement foregår gennem Quickpay, og der kan betales med Dankort, Visa eller MasterCard.

Når du har betalt, modtager du en faktura pr. mail, og abonnementet er da gældende et år fra dato. Fakturaen kan ligeledes tilgåes fra hjemmesiden under Min side > Profil

Hvis du ikke ønsker at betale med kreditkort, men hellere vil have tilsendt faktura, så du kan betale via netbank eller sende faktura videre til tredje part, så er dette også muligt. Send da en mail til mail@syngnyt.dk.

Fortydelsesret og opsigelse

Den vanlige 14 dages fortrydelsesret gælder ikke for digitale produkter, men vi har valgt at give ovennævnte 14 dages prøveperiode.

Når du har betalt, kan du til enhver tid opsige dit abonnement ved at slette din bruger. Det gør du fra din brugerprofil: Gå til ’Min side’ i øverste, højre hjørne.  Vælg ’Rediger din profil’ og klik da på ’Slet profil’ nederst på siden.

Vær opmærksom på, at vi ved sletning af bruger og opsigelse af abonnement ikke godtgør betaling for resten af den løbende, betalte periode.

Vær opmærksom på, at adgangen til salmedatabasen.dk fungerer som abonnement, så du hvert efterfølgende år efter abonnementsoprettelsen vil blive trukket abonnementsbeløbet på din konto, hvorefter du påny vil modtage mail med faktura.
Også denne faktura vil du kunne tilgå fra hjemmesiden under Min side > Profil.

Du vil til enhver tid kunne fravælge den automatiske fornyelse på hjemmesiden, ligeledes under Min side > Profil.

Du har også mulighed for at meddele, at du ikke længere ønsker at abonnere på Salmedatabasen ved at sende en mail til mail@syngnyt.dk. Vi vil da slette dit abonnement efter at have sikret os, at du er afsender af mailen.

Hvis du skifter kort i løbet af en abonnementsperioder, behøver du ikke foretage dig noget. Når en ny periode indtræder, og vi ikke modtager betaling fra det gamle kort, slettes dette kort automatisk, og vi vil bede dig betale med dit nye kort, som derefter bliver gemt.

B. Oprettelse af sogne-bruger

Når I har tilmeldt jeres sogn, bl.a. ved at acceptere disse vilkår og betingelser, får I tilsendt en mail med et link, hvormed I kan bekræfte jeres mailadresse. Vær opmærksom på, at bekræftelsesmailen kan ende i dit spamfilter.

Når I har bekræftet jeres mail og logger på med jeres password, begynder en 14 dages prøveperiode.

I løbet af prøveperiodens vil I blive kontaktet af Salmedatabasen / Syng Nyt med henblik på oprettelse af brugere til den adgangsprofil, der skal oprettes. På den måde kan flere brugere have adgang til sognets abonnement, f.eks. præster, organist, kirkesanger m.fl.

I vil have mulighed for at stille spørgsmål, og I vil på baggrund af denne dialog modtage en faktura, der kan betales efter prøveperioden, hvis I ønsker at oprette abonnementet.

Fortydelsesret og opsigelse

Den vanlige 14 dages fortrydelsesret gælder ikke for digitale produkter, men vi har valgt at give ovennævnte 14 dages prøveperiode.

Når I har betalt, kan I til enhver tid opsige jeres abonnement ved at slette jeres bruger. Det gør I fra jeres brugerprofil: Gå til ’Min side’ i øverste, højre hjørne.  Vælg ’Rediger din profil’ og klik da på ’Slet profil’ nederst på siden.

Vær opmærksom på, at vi ved sletning af bruger og opsigelse af abonnement ikke godtgør betaling for resten af den løbende, betalte periode.

Du har også mulighed for at meddele, at du ikke længere ønsker at abonnere på Salmedatabasen ved at sende en mail til mail@syngnyt.dk. Vi vil da slette dit abonnement efter at have sikret os, at du er afsender af mailen.

Senest to uger inden årsabonnementet udløber, vil vi fremsende faktura på det følgende års abonnement. Ønsker I ikke at forlænge abonnementet, kan I opsige det skriftligt (gerne via mail til mail@syngnyt.dk) inden påbegyndelsen af den nye abonnementsperiode.


Opbevaring af og kontrol med persondata

I Syng Nyt opbevarer og håndterer vi kun simple data om dig i forbindelse med din brug af Salmedatabasen. Vi har navn, mail, sognetilhørsforhold og andre data, som man selv afgiver ved oprettelse af bruger. I forbindelse med oprettelse, accepterer man disse vores vilkår og betingelser, som du kan altid kan finde nederst på siden.

Når man logger på, kan man på ‘Min side’ til enhver tid se, hvilke data vi har, man kan redigere i dem, og og man kan framelde sig nyhedsbrev og slette sin profil.

Vi giver i ingen tilfælde data og personlige oplysninger videre til tredjepart.


Reklamationer

Klager samt spørgsmål og forslag til forbedringer kan til enhver tid rette stil Salmedatabasen/Syng Nyt, jfr. ovennævnte kontaktinformationer.


Copyright

Vær opmærksom på følgende regler for copyright, der gælder både betalende og ikke-betalende brugere:

Alle tekster på selve hjemmesiden er (c) Copyright Salmedatabasen/Syng Nyt.

Salmetekster, noder og melodier er (c) copyright kunstnerne og Salmedatabasen/Syng Nyt med mindre andet er anført, f.eks. når der er tale om eksterne rettighedshavere.

Som privat bruger må man ikke dele og mangfoldiggøre tekster, noder og lyd fra siden.

Som sogn eller organisation må man gerne kopiere fra siden og bruge tekst samt node i kirkens arbejde, dog kun hvis man er tilsluttet CopyDan. Vi opfordrer til, at man er nøjagtigt med at få indberettet, hvis man er udtaget til optælling, da CopyDan er en vigtig indtægtskilde for kunstnerne.


Bag Salmedatabasen

Bag Salmedatabasen står Syng Nyt v/ Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj, tlf. 42727876, mail@syngnyt.dk. CVR 25260309.
De mange mennesker, der har været med til at udvikle siden, skriver til siden, bedømmer salmer og på anden måde bidrager kan du læse om på http://www.salmedatabasen.dk/om-os